5 lutego 1563 roku Zygmunt II August przyznał prawo do lenna pruskiego elektorowi brandenburskiemu

Tego dnia 1563 roku król Polski Zygmunt II August przyznał prawo do lenna pruskiego elektorowi brandenburskiemu

Prawo do lenna pruskiego miało to nastąpić w razie wygaśnięcia w Prusach Książęcych linii Hohenzollernów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*