Raport NCK dot. zbrodni katyńskiej. Ile osób wie coś na jej temat?

W ostatnich latach wzrosła liczba osób, których wiedza o zbrodni katyńskiej jest dość powierzchowna. Tak wynika z raportu Narodowego Centrum Kultury (NCK). Mimo tego, około 90% badanych wie o zbrodni NKWD z 1940 roku.

Rafał Wiśniewski, dyrektor NCK, zwrócił uwagę, że choć większość badanych przyznała, że posiada wiedzę o zbrodni katyńskiej, była ona powierzchowna – To są deklaracje, postawy, bo kiedy zaczniemy trochę bardziej analizować wyniki badań, to okazuje się, że jest coś niedobrego.

Mała wiedza odnośnie sowieckiej zbrodni to wynik jakości dyskusji publicznej. Dyrektor NCK zachęcał media i instytucje do większego zaangażowania w edukowanie.

Raport „Pamięć o Zbrodni Katyńskiej. Raport z badania ilościowego i jakościowego” prezentuje, że 90% Polaków wie o zbrodni katyńskiej. W 1987 roku słyszało o niej 82% badanych.

Z raportu wynika jednak, że analogicznie z badaniami z lat 2007, 2008 i 2010, rośnie odsetek osób deklarujących, że nic nie wiedzą. Wzrost zainteresowania tematem wiązał się najpierw z filmem Andrzeja Wajdy „Katyń”, później, w 2010 roku z powodu katastrofy smoleńskiej.

W Polsce rośnie społeczna świadomość odpowiedzialności sowieckiej Rosji za zbrodnię katyńską, jednak w dalszym ciągu 3% badanych przypisało sprawstwo Niemcom, zgodnie z oficjalną propagandą okresu komunistycznego.

Podczas spotkania, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego, omawiano również możliwości popularyzacji wiedzy o zbrodni katyńskiej w Polsce i poza jej granicami. Wcześniej zaprezentowano też kilkuodcinkową produkcję filmową „Sztafeta”, której bohaterem jest młody człowiek badający losy swojego zamordowanego w Katyniu pradziadka.

Dyskusja i prezentacja raportu NCK została zorganizowana w związku z przypadającym 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, której 78. rocznica przypada wiosną br. Dzień ten, uchwalony przez Sejm w listopadzie 2007 r., obchodzony jest w związku z rocznicą opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Lesie Katyńskim niedaleko Smoleńska masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

Źródło: dzieje.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Nicola Chwist

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*