16 stycznia 1826 roku urodził się Romuald Traugutt

Tego dnia 1826 roku urodził się Romuald Traugutt

16 stycznia 1826 roku urodził się Romuald Traugutt. Był synem Ludwika i Alojzy z Błockich. Pod koniec 1844 r. zdał egzamin na junkra do saperów. W 1848 r. brał udział w tłumieniu rewolucji węgierskiej (w bitwach pod Preszowem, Koszycami, Vac, Temeszewarem).

W 1852 r. ożenił się z Anną Emilią Pikel. Uczestniczył w wojnie krymskiej (1853 – 1856). W latach 1859 – 1860 zmarła jego żona i dwójka dzieci. W 1862 ożenił się z Antoniną Kościuszkówną (wnuczka brata Tadeusza). 14 czerwca 1862 r. Romuald Traugutt został zwolniony z armii rosyjskiej. Dosłużył się stopnia podpułkownika.

Do walki w powstaniu dołączył się w kwietniu 1863 r. 15 sierpnia otrzymał awans na generała, a 17 października został dowódcą powstania. Jego dowództwo miało charakter tajny. Traugutt podjął się próby reorganizacji sił powstańczych i przekształcenia słabo uzbrojonych i luźno zorganizowanych oddziałów partyzanckich w regularną armię.

Został aresztowany w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 r. 19 lipca został skazany na śmierć, a 5 sierpnia wyrok wykonano. Zaraz po śmierci dyktatora zaczął kształtować się swoisty kult jego osoby. Podjęto kroki w kierunku beatyfikowania jego osoby, jako symbolu poświęcenia i męczeństwa.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*