Rosjanie przedstawią ,,sensacyjne” dowody w sprawie zbrodni katyńskiej. To nie oni mordowali?

Podczas konferencji ,,Rosja – Polska kluczowe momenty w historii” 14 kwietnia mają zostać zaprezentowane dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej. Według organizatorów rzucą one nowe światło na zbrodnię katyńską.

Po ostatnich sensacjach ze strony rosyjskiej dowiedzieliśmy się, że to Polska odpowiada za wybuch II Wojny Światowej, teraz można przeczytać, że zbrodnia katyńska nie była dziełem sowietów, lecz Niemców, którzy posłużyli się „etnicznymi” Ukraińcami. Przypomnijmy, że w roku 1990 ówczesny prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał dokumenty z archiwum moskiewskiego władzom Polski. W dokumentach zawarta była prawda o odpowiedzialności NKWD za zbrodnię na 21 tysiącach obywateli polskich, w tym 10 tysięcy polskich oficerów Wojska Polskiego i polskiej Policji, zastrzelonych w lasach, a następnie zakopanych w masowych, bezimiennych mogiłach.

Sirgiej Strygina to publicysta, który kategorycznie od lat nie zgadza się z odpowiedzialnością Stalina i władz na Kremlu za zbrodnie katyńską. Portal Wirtualna Polska cytuje wypowiedź Strygina: „Podczas konferencji w Smoleńsku 14 kwietnia poruszony ma też zostać tak zwany wątek ukraiński. W rozstrzeliwaniu polskich oficerów brali udział Ukraińcy. Niemcy specjalnie ich zaangażowali, żeby wbić klin, nie tylko pomiędzy Polaków i Rosjan, ale także Ukraińców. Etniczni Ukraińcy brali udział w zamordowaniu części polskich oficerów. Oni naciskali na spust.

Konferencja Smoleńska ma się odbyć 14 kwietnia 2017 roku, w filii Państwowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego, który znajduje się w Moskwie.

Wbrew słowom Sirgieja Strygina włądze ZSRR w roku 1990 roku wzięły odpowiedzialność za zbrodnię, która pogrążyła dziesiątki tysięcy polskiej inteligencji. W komunikacie z 7 kwietnia 1990 roku pochodzącym z Biura Politycznego KPZR czytamy: strona sowiecka, wyrażając ubolewanie w związku z tragedią katyńską, oświadcza, że jest ona jedną z ciężkich zbrodni stalinizmu.

 Źródło: niezlomni.com

Fot.: Wikimedia Commons

Błażej Filipiak

One Comment

  1. Oczywiście. Rosjanie mają czyste ręce. Mordowali Ukraińcy na rozkaz Stalina, który był przecież Gruzinem. Logiczne.
    W Rosji zawsze pili sporo wódki. Teraz już głowy nie są takie mocne 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*