Rusza budowa Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli

Muzeum Wojska Polskiego rozstrzygnęło przetarg na generalnego wykonawcę nowej siedziby. Oferta konsorcjum IDS-BUD oraz MAR-BUD Budownictwo została uznana za najlepszą w przetargu na budowę Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej.

Do rozstrzygnięcia doszło 20 marca 2018 roku. Spośród sześciu ofert, wiodących na rynku firm i konsorcjów budowlanych za najkorzystniejszą uznana została oferta konsorcjum IDS-BUD S.A. oraz MAR-BUD Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Maksymalną kwotę jaką MWP miało przeznaczyć na wykonanie zamówienia wynosiła 320 mln złotych. Zwycięskie konsorcjum zaoferowało wykonanie zlecania za niespełna 256 mln złotych.

W związku z 10-dniowym okresem, jaki przysługuje wykonawcom na odwołanie się do Krajowej Izby Odwoławczej, rozstrzygnięcie nie nabrało jeszcze mocy prawnej.

Budowę Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli finansuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Inwestycja planowana na lata 2019-2021 dotyczy głownie budowy budynku mieszczącego wystawę stałą i czasową MWP wraz z kompleksem obsługi zwiedzających, dwupoziomowego podziemnego parkingu ze zlokalizowanym na nim reprezentacyjnym placem, budowę sieci infrastruktury technicznej, komunikacyjnej oraz zagospodarowanie terenu. Projektantem kompleksu Muzeum Wojska Polskiego, jak i powstającej w Cytadeli siedziby Muzeum Historii Polski jest stołeczna pracownia architektoniczna, WXCA Sp. z o.o.

Projekt nawiązuje do historycznego układu architektoniczno-urbanistycznego Cytadeli. Nowy budynek będzie znajdował się w rejonie dawnych koszar, które zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Zostanie odtworzony plac Gwardii, pełniący funkcje reprezentacyjne.

Budynek zaprojektowano w oparciu o moduł ekspozycyjny o wymiarach 60x25x5m. Będzie miał dwa wejścia o charakterze ogólnodostępnym. Pierwszy będzie znajdował się od strony Placu Gwardii, a kolejne, drugorzędne od Bramy Straceń. Moduł ekspozycyjny o pow. ok. 1500 m2 składa się z ciągu głównego, aneksów uzupełniających, korytarza technicznego i pomieszczeń pomocniczych. Ekspozycja stała znajdzie się w 12 modułach a wystawy czasowe w 3 modułach.

Budowa nowej siedziby nie jest pierwszą inwestycją realizowaną w Cytadeli Warszawskiej przez Muzeum Wojska Polskiego. W 2015 roku w południowej części Cytadeli, otwarto nową siedzibę Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego MWP. W 2017 r., w północnej części fortyfikacji, przebudowany został odcinek Wisłostrady i zbudowany nowy, wjazd do Cytadeli zapewniający dostęp dla pojazdów budowy dla sprzętu ciężkiego i materiałów.

Źródło: muzeumwp.pl

Fot: Wikimedia Commons

Kamil Janczarek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*