Seria filmowa – Wywiady z Profesorami Archeologii

Seria „Wywiady z Profesorami Archeologii” to filmy prezentujące zasłużonych profesorów archeologii. Ich życie naukowe i osobiste, badania terenowe w Polsce i na świecie, prace gabinetowe, ale również refleksje na temat archeologii dzisiejszej, jak i tej z przed wielu lat. Filmy przygotowane są w postaci popularnonaukowej, tak aby przybliżyć archeologię jak najszerszemu gronu odbiorców. Każdy z wywiadów ma swój własny klimat i każdy jest unikalny. Osiągnięcie takiego efektu było możliwe dzięki przyjętej formule prowadzenia wywiadów, pozwalającej ich bohaterom swobodnie interpretować pytania i wdawać się w długie dygresje.

Seria filmowa „Wywiady z Profesorami Archeologii” tworzona jest z trzech głównych powodów. Po pierwsze aby zaprezentować archeologię przez pryzmat jej twórców. Oderwać ją od konkretnych stanowisk i zabytków, a pokazać ludzi którzy poświęcili jej całe swoje życie. Dzięki wywiadom dowiadujemy się dlaczego podjęli decyzję o rozpoczęciu studiów archeologicznych, jak one wyglądały, z jakimi perypetiami, przygodami i przeszkodami się one wiązały. Poznajemy również „od kuchni” pracę archeologów. Dzięki szczerym zwierzeniom łatwo zaobserwować różnicę pomiędzy pracą filmowych bohaterów w stylu Indiany Jonesa a badaniami prawdziwych naukowców. Przyglądamy się również tematowi, który poruszany jest niezwykle rzadko, tak w literaturze naukowej, jak popularnej, a mianowicie życiu osobistemu i rodzinnemu archeologów. To jak poszczególni naukowcy radzili i radzą sobie z licznymi i często długotrwałymi rozłąkami ze swoimi rodzinami.

Drugim powodem jest chęć zapisania historii archeologii, której bohaterowie filmów byli i nadal są świadkami. Ich wieloletnia praca w archeologii pozwala im spojrzeć na zmieniającą się archeologię z bardzo ciekawej perspektywy. Oprócz bowiem zmieniających się metod i celów badawczych, zmieniała się Polska i cały świat. Niezwykle interesujące i przejmujące są opowieści o studiowaniu w czasach głębokiego socjalizmu, o problemach związanych z wyjazdami zagranicę, czy o wpływie wojny w Wietnamie na badania wykopaliskowe w Egipcie i Sudanie.

Trzecim i najważniejszym powodem, jest chęć zaprezentowania, jak najszerszej publiczności, życia i działalności naukowej bohaterów filmów. Jeśli historie ich życia, zapisane na taśmie filmowej, staną się inspiracją choć dla jednej osoby do kontynuowania ich prac, będzie to oznaczać, że warto było je nakręcić.

Seria filmowa „Wywiady z Profesorami Archeologii” realizowana jest przez Zbyszka Kubiatowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ze środków pozyskanych przez Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, z Działalności Upowszechniającej Naukę.

Wywiad z każdym z profesorów składa się z 7 filmów, których długość waha się od 9.00 do 16.00 minut. Dnia 16 maja 2016 r. ukażą się wywiady z profesorem Romualdem Schildem i profesorem Krzysztofem Nowickim, a niedługo po nich (w czerwcu) z profesorem Bogusławem Gedigą. Kolejne 3 wywiady ukażą się jeszcze w tym roku, kto będzie ich bohaterem na razie pozostaje tajemnicą.

Wszystkie filmy udostępnione będą bezpłatnie na serwisie YT, na kanale ArcheoTV, na licencji CC.

Link do trailera serii „Wywiady z Profesorami Archeologii”

https://www.youtube.com/watch?v=nZSAy41Q3f8

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*