Stalin i Europa 1928 – 1954 | Recenzja

Wydana przez Wydawnictwo Poznańskie pozycja jest autorstwa zespołu, na który – prócz Timothy’ego Snydera, profesora historii na Yale University – składają się: Ray Brandon (tłumacz, historyk), Sarah Cameron (University of Maryland), Alex Kay (niezależny naukowiec), Mark Kramer (Harward University), Hiroaki Kuromiya (Indiana University), Cristoph Mick (University of Warwick), Andrzej Pepłoński (Akademia Pomorska w Słupsku), Dieter Pohl (uniwersytet w Klagenfurcie), Timm Richter (niezależny historyk), Geoffrey Roberts (University of Cork), Lynne Viola (University of Toronto), Marek Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Książka złożona jest z dwunastu rozdziałów – każdy z nich ma innego autora.

Książka do nabycia w księgarni Wolum.pl

Tematyka została ułożona chronologicznie – od lat trzydziestych, na wczesnych latach pięćdziesiątych kończąc (zasadniczo datą graniczną jest rok 1953, a więc rok śmierci Józefa Wissarionowicza Stalina). W książce zostają poruszane sprawy charakterystyczna dla historii stalinowskiego imperium – i tak na przykład Lynne Viola pisze na temat organizacji i funkcjonowania szeroko rozwiniętych w Związku Radzieckich obozów pracy zwanych GUŁAGami (GUŁAG – Gławnoje Uprawlenije Łagierej, w języku polskim zaś – Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy). Książka porusza także temat klęsk głodu na Ukrainie i w Kazachstanie (lata trzydzieste XX wieku), informuje, że wielu mieszkańców stref przygranicznych zajęło się przemytem, by przeżyć; inni zaczęli uciekać za granicę, co spotkało się z próbami interwencji władzy w sprawę owych ucieczek.

Radziecki wywiad i kontrwywiad, działalność podziemia na ziemiach polskich zajętych przez ZSRR, polityka gospodarcza ZSRR – to tylko część tematów, które porusza książka. Tematów ciekawych i ważnych i jakkolwiek nieraz już podejmowane (temat Gułagów, na przykład, doczekał się osobnych, tylko jemu poświęconych opracowań), należało – moim zdaniem – zebrać w jeden tom, tworząc niejako kompendium wiedzy o stalinowskiej władzy. Myślę, że w książce Stalin i Europa 1928 – 1954 zostały ukazane najważniejsze aspekty działania ZSRR pod zbrodniczymi rządami Józefa Stalina.

Ocena recenzenta: 6/6

Helena Sarna

One Comment

  1. Zastanawiam się, czy recenzent przeczytał ocenianą książkę. Jest ona oceniona nadzwyczaj wysoko, a mi wydaje się że oprócz niewątpliwej wartości merytorycznej liczy się również przystępność i styl, w którym kompendium zostało napisane. Jest on ciężki, lekko bełkotliwy i wymaga znajomości innych opracowań historycznych (z wyróżnieniem niuansów gospodarczych Rosji Stalina). Niezłe teksty opublikowali naukowcy KUL-u, Mark Kramer oraz oczywiście prezentujący najwyższy poziom Timothy Snyder. Reasumując, nie zgadzam się z p. Sarną i książkę oceniłbym na maks. 4/6

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*