Tag: 1 kwietnia

Prima Aprilis
Ciekawostki historyczne

Czy wiesz, skąd pochodzi Prima Aprilis?

Primaaprilisowe żarty to zwyczaj okłamywania bliskich 1 kwietnia – Prima Aprilis. Zwyczaj ten jest znany i kultywowany w wielu krajach świata. Geneza Prima Aprilis Święto Prima Aprilis tak naprawdę zostało wprowadzone w późnym okresie wieków średnich. Nawiązuje ono do starorzymskich zwyczajów, kultywowania tak zwanych Cerialii. Obchodzono je zawsze na początku […]