Tag: 1863

bitwa pod Węgrowem
Kalendarium historyczne

3 lutego 1863 roku miała miejsce bitwa pod Węgrowem

Tego dnia 1863 roku miała miejsce bitwa pod Węgrowem Bitwa pod Węgrowem była jedną z największych podczas powstania styczniowego. Władysław Jabłonowski „Genueńczyk” i Jan Matliński „Janko Sokół” zebrali w mieście ok. 3 000 powstańców. Rosjanie nie zwlekając postanowili odbić miasto i w tym celu ściągnęli z pobliskich garnizonów znaczne siły […]

Powstanie styczniowe
Kalendarium historyczne

22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe

Tego dnia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe Powstanie styczniowe to polskie powstanie narodowe przeciwko imperium rosyjskiemu. Powstanie wybuchło z powodu nasilającego się terroru rosyjskiego. Zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. W skrócie: Przed powstaniem styczniowym Powstanie styczniowe 1863 roku Powstanie styczniowe objęło […]

Branka w Warszawie
Kalendarium historyczne

14 stycznia 1863 roku miała miejsce tzw. branka w Warszawie

Tego dnia 1863 roku miała miejsce tzw. branka w Warszawie, której skutkiem był wybuch powstania styczniowego Branka w Warszawie to akcja przeprowadzona na podstawie imiennych list, w odróżnieniu od wcześniejszych, które odbywały się na drodze losowania. Zmienione zasady tej akcji miały na celu wzięcie do wojska carskiego polskiej młodzieży zaangażowanej […]

Kalendarium historyczne

2 lipca 1863 roku miała miejsce bitwa pod Radziwiłłowem

Tego dnia 1863 roku miała miejsce bitwa pod Radziwiłłowem Bitwa pod Radziwiłłowem to starcie w ramach powstania styczniowego i zakończyło się klęską powstańców. Generał Józef Wysocki miał zamiar rozniecić powstanie na Ukrainie, w tym celu chciał zdobyć leżący na granicy austriacko-rosyjskiej Radziwiłłów. Mimo przewagi liczebnej (dysponował 1000 ludzi – Rosjanie […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1863 roku rozpoczęła się bitwa pod Gettysburgiem

Tego dnia 1863 roku rozpoczęła się bitwa pod Gettysburgiem Bitwa pod Gettysburgiem rozegrała się w trakcie wojny secesyjnej i jest uważana za najkrwawsze starcie tego konfliktu. Zajrzyj też tu: Konflikt w USA, czyli prawdziwe przyczyny wojny secesyjnej Wokół miasteczka rozlokowała się Armia Północnej Wirginii, licząca około 70 000 ludzi, dowodzona […]

Kalendarium historyczne

27 czerwca 1863 roku został powieszony gen. Zygmunt Sierakowski

Tego dnia 1863 roku powieszono gen. Zygmunta Sierakowskiego Zygmunt Sierakowski urodził się 19 maja 1827 roku. Studiował na Uniwersytecie Petersburskim, na którym angażował się w działalność patriotyczną. Utrzymywał kontakty z wileńską młodzieżą patriotyczną. W 1848 roku próbował nielegalnie przekroczyć granicę, za co został wysłany do korpusu karnego jako zwykły żołnierz. […]

Edmund Różycki
Kalendarium historyczne

21 czerwca 1863 roku powołano Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy

Tego dnia 1863 roku powołano Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy to regionalny organ kierowniczy władz powstańczych z siedzibą w miejscowości Żytomierz. Wraz z wydziałem współpracował komisarz pełnomocny Rząd Narodowego – naczelnego organu władz powstańczych, który mianował komisarzy […]

Kalendarium historyczne

20 czerwca 1863 roku rozegrała się bitwa pod Komorowem

Tego dnia 1863 roku rozegrała się bitwa pod Komorowem podczas powstania styczniowego Bitwa pod Komorowem była jednym z ok. 1200 starć między siłami polskimi a rosyjskimi podczas Powstania Styczniowego. Doszło do niego we wsi Komorów, na terenie dzisiejszego województwa Świętokrzyskiego. Oddział powstańczy liczący ok. 400 osób pod dowództwem Chościakiewicza i […]