Tag: Akcja odbicia 42 członków Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych

Znak Polski Walczącej
Kalendarium historyczne

W nocy z 1 na 2 maja 1945 roku w Krasnosielcu koło Makowa Mazowieckiego przeprowadzono udaną akcję odbicia 42 członków Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych z więzienia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

Akcja odbicia 42 członków Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych – Akcję przeprowadzili żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) z oddziału Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda” (Brata Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”). Akcja zakończyła się sukcesem, udało się odbić kilkudziesięciu żołnierzy NSZ i AK, przeznaczonych do wywózki w głąb ZSRR. W sumie podczas […]