Tag: Alberti

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz skąd się wzięła nazwa gotyk?

Po raz pierwszy nazwę „styl gotycki”, „gotyk” użył włoski artysta i teoretyk sztuki, doby renesansu Alberti, działający w wieku XV. Termin ten powtórzył i spopularyzował kolejny renesansowy artysta i pisarz, Giorgio Vasari, żyjący w wieku XVI. Termin gotyk miał określać barbarzyński charakter sztuki średniowiecznej, odbiegającej od doskonałych wzorców antyku. Zatem „gotyk” […]