Tag: Ankona

Gen. Harold Alexander dekoruje gen. Bronisława Rakowskiego po bitwie o Ankonę
Kalendarium historyczne

18 lipca 1944 roku miało miejsce zdobycie Ankony przez 3. Dywizję Strzelców Karpackich

Tego dnia 1944 roku 3. Dywizja Strzelców Karpackich z II Korpusu Polskiego, którym dowodził gen. Władysław Anders zdobyła włoską Ankonę Zdobycie Ankony było jednym z celów aliantów w czasie II wojny światowej. Celem było zapewnienie kontroli nad portem bliżej frontu (Tarent, Bari i Neapol). Misję zajęcia i utrzymania portu powierzono […]