Tag: antykrólowie

Koronacja Rudolfa Szwabskiego
Kalendarium historyczne

26 marca 1077 roku odbyła się koronacja Rudolfa Szwabskiego

Tego dnia 1077 roku w Moguncji odbyła się koronacja antykróla niemieckiego Rudolfa Szwabskiego Koronacja Rudolfa Szwabskiego miała miejsce w 1077 roku. Pod nieobecność Henryka IV w Niemczech został wybrany przez opozycję antycesarską królem. Skutkiem czego była wieloletnia wojna domowa w Rzeszy. Uznany przez cesarza za banitę Rudolf Szwabski uciekł do […]