Tag: awantury mołdawskie

zdobycie Chocimia
Kalendarium historyczne

27 sierpnia 1595 roku miało miejsce zdobycie Chocimia

Tego dnia 1595 roku miało miejsce zdobycie Chocimia przez wojska koronne pod dowództwem Jana Zamoyskiego Zdobycie Chocimia miało miejsce podczas jednej z tzw. „awantur mołdawskich”. Korzystając z konfliktu habsbursko-tureckiego, Jan Zamoyski zdecydował się zaingerować w sprawy księstwa naddunajskiego. Miało to swoje podstawy w obawach, aby na tych terenach Habsburgowie nie […]