Tag: Bartosz z Odolanowa

pierwsza wzmianka o użyciu broni palnej w Polsce
Kalendarium historyczne

12 stycznia 1383 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o użyciu broni palnej w Polsce

Kiedy pojawiła się pierwsza wzmianka o użyciu broni palnej w Polsce? Pierwsza wzmianka o użyciu broni palnej w Polsce pojawiła się już w 1383 roku. Bezkrólewie, jakie nadeszło po śmierci Ludwika Andegaweńskiego, zaowocowało wewnętrznymi walkami. I tak oto stronnik Siemowita IV, Bartosz z Odolanowa przybył z wojskiem pod Pyzdry i […]