Tag: Bitwa pod Kopyczyńcami

Kalendarium historyczne

12 maja 1651 roku miała miejsce bitwa pod Kopyczyńcami

Bitwa pod Kopyczyńcami – Starcie odbyło się w ramach powstania Chmielnickiego na Ukrainie, między armią polską dowodzoną przez hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego a połączonymi siłami kozacko-tatarskimi pod wodzą Asanda Demki. Po nieudanym oblężeniu Winnicy przez wojska koronne, Kalinowski otrzymał rozkaz od króla Jana Kazimierza dołączenia do głównych sił polskich […]