Tag: Bitwa pod Małujowicami

Bitwa pod Małujowicami
Kalendarium historyczne

10 kwietnia 1741 roku bitwa pod Małujowicami pomiędzy pruskimi wojskami króla Fryderyka II Hohenzollerna i wojskami austriackimi feldmarszałka Wilhelma von Neipperga

Bitwa pod Małujowicami – miała na celu zabezpieczenie świeżo zajętej Śląskiej Prowincji przed próbującymi ja odbić wojskami austriackimi. W bitwie starły się doborowe siły pruskie, złożone z piechoty, grenadierów, artylerii i kawalerii. Po kilku godzinach brutalnych walk i wahającym się zwycięstwie, karne bataliony pruskiej piechoty doprowadziły austriacką armię do bezładnej […]