Tag: Bitwa pod Salichą

Kalendarium historyczne

26 maja 1863 roku rozegrała się bitwa Pod Salichą

Bitwa pod Salichą – W starciu uczestniczyli żołnierze polscy, pod dowództwem gen. Edmunda Różyckiego. Wrogim rosyjskim oddziałem karnym, dowodził kpt. Łomonosow. Bitwę pod Salichą ,określa się jako jedną z najbardziej błyskotliwych zwycięstw polskich wojsk w czasie tzw. „Kampanii Różyckiego” jak i całego powstania styczniowego. W bitwie pod Salichą po stronie […]