Tag: Bitwa pod Słonimem

Kazimierz Pułaski
Kalendarium historyczne

12 lipca 1769 roku miała miejsce bitwa pod Słonimem

Bitwa pod Słonimem Bitwa pod Słonimem w 1769 roku. Do bitwy pod Słonimem doszło w ramach tzw. konfederacji barskiej. Było to wystąpienie skierowane przeciwko królowi Poniatowskiemu i ingerencji rosyjskiej w państwo polskie. 12 lipca 1769 roku dowódca konfederacji – Kazimierz Pułaski przeprowadził swoje oddziały przez rzekę Szczarę. W ślad za […]