Tag: bitwy powstania chmielnickiego

Kalendarium historyczne

6 lipca 1651 roku miała miejsce II bitwa pod Łojowem

Tego dnia 1651 roku miała miejsce II bitwa pod Łojowem II bitwa pod Łojowem to starcie w ramach powstania Chmielnickiego i zostało stoczone pomiędzy wojskami litewskimi dowodzonymi przez hetmana polnego Janusza Radziwiłła, a oddziałami kozackimi pod wodzą Martyna Nebaby. Po bitwie pod Beresteczkiem, Chmielnicki zebrał swoje rozbite wojska i ponownie […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1651 roku rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem

Tego dnia 1651 roku rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem – jedna z największych bitew lądowych, które zostały rozegrane w XVII-wiecznej Europie Bitwa pod Beresteczkiem została rozegrana w trakcie powstania Chmielnickiego. Starły się w niej wojska Rzeczypospolitej (pod dowództwem Jana Kazimierza) oraz połączone siły Kozaków i Chanatu krymskiego (dowodzone przez Bohdana […]

Kalendarium historyczne

17-18 czerwca 1649 roku miała miejsce bitwa pod Zahalem

W dniach 17-18 czerwca 1649 roku miała miejsce bitwa pod Zahalem Bitwa pod Zahalem to starcie w ramach tzw. powstania Chmielnickiego. Oddziały kozackie w sile około 3 tysięcy pod dowództwem pułkownika kozackiego Ilja Hołoty, zaatakowały słabsze oddziały polsko-litewskie pod dowództwem pisarza polnego Władysława Wołłowicza (ok 1200). Wojska Rzeczypospolitej pod nieobecność […]

Kalendarium historyczne

26 maja 1648 roku miała miejsce bitwa pod Korsuniem

Tego dnia 1648 roku miała miejsce bitwa pod Korsuniem Bitwa pod Korsuniem to drugie starcie w ramach powstania Chmielnickiego. Gdy wiadomość o porażce młodego Potockiego dotarła do jego ojca hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego, ten nakazał odwrót w kierunku Korsunia. W pogoń za nimi ruszyła armia Chmielnickiego. Wojska koronne postanowiły […]

Kalendarium historyczne

12 maja 1651 roku miała miejsce bitwa pod Kopyczyńcami

Tego dnia 1651 roku miała miejsce bitwa pod Kopyczyńcami Bitwa pod Kopyczyńcami rozegrała się w ramach powstania Chmielnickiego na Ukrainie, między armią polską dowodzoną przez hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego a połączonymi siłami kozacko-tatarskimi pod wodzą Asanda Demki. Po nieudanym oblężeniu Winnicy przez wojska koronne, Kalinowski otrzymał rozkaz od króla […]

Kalendarium historyczne

29 kwietnia 1648 roku rozpoczęła się bitwa pod Żółtymi Wodami

Tego dnia 1648 roku rozpoczęła się bitwa pod Żółtymi Wodami Bitwa pod Żółtymi Wodami to pierwsze starcie w ramach powstania Chmielnickiego. Hetman wielki koronny, Mikołaj Potocki na wieść o poczynaniach Chmielnickiego zareagował błyskawicznie i ruszył w stronę Korsunia. Niestety popełnił błąd, podzielił armię na 3 części. Jedna część składał się […]

bitwa o Mozyrz
Kalendarium historyczne

9 lutego 1649 roku zakończyła się bitwa o Mozyrz

Tego dnia 1649 roku zakończyła się dwudniowa bitwa o Mozyrz Bitwa o Mozyrz została rozegrana w ramach powstania chmielnickiego pomiędzy wojskami kozackimi i litewski dowodzonymi przez hetmana polnego litewskiego Janusza Radziwiłła. Wojska kozackie zaatakowały z zaskoczenia straż przednią Litwinów, jednak Ci wytrzymali i doczekali się odsieczy głównych sił hetmana. Kozacy […]

Bitwa pod Zborowem
Kalendarium historyczne

15 sierpnia 1649 roku rozpoczęła się bitwa pod Zborowem

Tego dnia 1649 roku rozpoczęła się dwudniowa bitwa pod Zborowem Bitwa pod Zborowem to starcie w ramach powstania Chmielnickiego. Wojska koronne pod dowództwem króla Jana II Kazimierza zmierzały na Zbaraż, aby przyjść z odsieczą oblężonej armii księcia Jaremy Wiśniowieckiego. Niestety podczas przeprawy przez rzekę Strypę zostały zaskoczone przez armię tatarsko-kozacką. […]