Tag: bitwy XVII wieku

Druga bitwa pod Guararapes
Kalendarium historyczne

19 lutego 1649 roku miała miejsce II bitwa pod Guararapes

Tego dnia 1649 roku miała miejsce II bitwa pod Guararapes II bitwa pod Guararapes to decydująca bitwa w wojnie o Brazylię pomiędzy Holandią, a Portugalią. Portugalczycy pobili lepiej wyposażoną i liczniejszą armię i tym samym zakończyli okres holenderskiej okupacji portugalskiej kolonii w Brazylii. Ogromny wpływ na tę potyczkę miało moralne […]

Bitwa pod Górznem
Kalendarium historyczne

12 lutego 1629 roku miała miejsce bitwa pod Górznem

Tego dnia 1629 roku miała miejsce bitwa pod Górznem Bitwa pod Górznem była przedostatnią bitwą wojny polsko-szwedzkiej (1626 – 1629). Wojska polskie, pod dowództwem Stanisława Rewery Potockiego (zastępującego Stanisława Koniecpolskiego), w sile 4 – 5 000 blokowały Brodnicę. Wojsko szwedzkie, pod wodzą Hermana Wrangla, w sile 6 000 podjęły próbę […]

bitwa o Mozyrz
Kalendarium historyczne

9 lutego 1649 roku zakończyła się bitwa o Mozyrz

Tego dnia 1649 roku zakończyła się dwudniowa bitwa o Mozyrz Bitwa o Mozyrz została rozegrana w ramach powstania chmielnickiego pomiędzy wojskami kozackimi i litewski dowodzonymi przez hetmana polnego litewskiego Janusza Radziwiłła. Wojska kozackie zaatakowały z zaskoczenia straż przednią Litwinów, jednak Ci wytrzymali i doczekali się odsieczy głównych sił hetmana. Kozacy […]

bitwa pod Ochmatowem
Kalendarium historyczne

29 stycznia 1655 roku rozpoczęła się bitwa pod Ochmatowem

Tego dnia 1655 roku rozpoczęła się 4-dniowa bitwa pod Ochmatowem Bitwa pod Ochmatowem odbyła się w ramach wojny polsko-rosyjskiej lat 1654-1667. Armia Rzeczypospolitej dowodzona przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława „Rewery” Potockiego i hetmana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego, wsparta posiłkami Tatarskimi pokonała przeważająca liczebnie armię rosyjsko-kozacką dowodzoną przez Bohdana Chmielnickiego i […]

Bitwa pod Kiesią
Kalendarium historyczne

7 stycznia 1601 roku miała miejsce bitwa pod Kiesią

Tego dnia 1601 roku miała miejsce bitwa pod Kiesią Bitwa pod Kiesią 1601 roku odbyła się w ramach wojny polsko-szwedzkiej w latach 1600-1611 roku. 6 stycznia Szwedzi zdobyli Dorpat i niesieni siła zwycięstwa postanowili zaatakować wojska Rzeczypospolitej. Już następnego dnia poprzez zaskoczenie, uderzyli na obóz wojsk koronnych i litewskich rozłożony […]