Tag: Broń pancerna PRL

Inne Recenzje

Pancerna potęga PRL | Recenzja

Jerzy Kajetanowicz, Krzysztof Gaj, Pancerna potęga PRL, „Wozy Bojowe Świata” Po zakończeniu II wojny światowej Polska znajdowała się pod silnym wpływem Związku Radzieckiego, którego specyficzna polityka bezpośrednio kształtowała kierunki rozwoju całego państwa w różnych gałęziach. Szczególny nacisk kładziony był na rozwój sił zbrojnych, w zakres których wchodziła oczywiście broń pancerna. […]