Tag: brytyjskie kolonie

Kalendarium historyczne

13 maja 1787 roku brytyjska Pierwsza Flota wypłynęła w celu założenia pierwszej europejskiej kolonii na kontynencie australijskim

Tego dnia 1787 roku brytyjska Pierwsza Flota wypłynęła w celu założenia pierwszej europejskiej kolonii na kontynencie australijskim Pierwsza Flota składała się z 11 statków i okrętów z 1487 ludźmi. Wśród pasażerów było 778 skazańców. Pierwszą europejską kolonią na kontynencie australijskim była kolonia założona w 1788 roku przez Brytyjczyków w dzisiejszym […]