Tag: Bursztyn

Inne Wydarzenia

Historia zagadkowego piękna bursztynu pod znakiem zapytania

Do tej pory uważano, że społeczności zamieszkujące tereny nadadriatyckie tylko pośredniczyły w wymianie rzadkiego surowca, jakim jest bursztyn. Jednak dzięki nowym odkryciom i badaniom przeprowadzonym przez Mateusza Cwalińskiego, doktoranta Instytutu Archeologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, znana historia może ulec zmianie.  Naukowiec dzięki otrzymanemu stypendium Start z FNP, rozwija […]

Felietony Publicystyka Slider

Bursztyn, czyli złoty owoc łez

Jak podaje nam stara legenda, grecki bóg Słońca Helios, ciesząc się z widoku swojego syna Faetona, zapragnął spełnić jego najskrytsze marzenie. Ten zaś wzorem ojca nade wszystko chciał przejechać się słonecznym rydwanem po niebie. Do rydwanu tego szczęśliwy Helios nakazał zaprząc najpiękniejsze i najbardziej silne rumaki, ale te niespodziewanie poniosły […]