Tag: car Mikołaj II

Artykuły historyczne Historia XIX wieku I wojna światowa i okres międzywojenny Slider

Wartości i cele rosyjskiej edukacji w roku 1900 z perspektywy polskiego tygodnika „Kraj”

Cesarstwo Rosyjskie na przełomie XIX i XX wieku stanowiło niekwestionowane mocarstwo na arenie międzynarodowej. Fundament dziedzictwa dynastii Romanowów na którym budował swoje imperium Mikołaj II, podtrzymywał ogromną strukturę państwową, która aby utrzymać swoje znaczenie musiała wciąż ewoluować na wielu płaszczyznach technicznych, wojskowych czy naukowych. Zadaniem poniższej pracy jest przybliżenie i […]