Tag: ciekawostka historyczna

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz, kto był najdłużej panującym polskim monarchą?

Najdłużej panującym królem w Polsce był Władysław Jagiełło, który władał bez przerwy przez 48 lat (1386-1434). Jagiełło był synem Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda  i księżniczki twerskiej Julianny. W 1377 objął rządy na Litwie. W 1386 poślubia Jadwigę i zostaje królem Polski. W ciągu swoich rządów był czterokrotnie żonaty: z Jadwigą, […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz, który najwyższy rangą oficer Armii Czerwonej został zlikwidowany na ziemiach polskich przez polskie podziemie niepodległościowe?

Oficerem sowieckim  zlikwidowanym na ziemiach polskich  przez polskie podziemie niepodległościowe – „Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych” – w trakcie trwania powstania antykomunistycznego był ppłk. Alfred Wnukowski, d-ca pułku Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Rzeszowie. On, jego adiutant i sześciu członków KBW zostało rozstrzelanych po tym jak zostali wzięci do niewoli w zasadzce […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz, który najwyższy rangą oficer niemiecki został zlikwidowany na ziemiach polskich podczas okupacji?

Najwyższym rangą oficerem niemieckim zlikwidowanym na ziemiach polskich podczas okupacji niemieckiej przez polskie podziemie niepodległościowe był gen. Kurt Renner, dowódca 174 Dywizji Rezerwowej Wermachtu. On i jego siedmiu żołnierzy zostało zabitych w zasadzce przygotowanej 26 sierpnia 1943 roku przez oddział Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) wachm. Tomasza Wójcika ps. „Tarzan”, na […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz jaka jest etymologia przysłowia „bajońskie sumy”?

Geneza tego idiomu wiąże się z okresem Księstwa Warszawskiego. Mowa bowiem o należnościach kredytobiorców polskich, obywateli Księstwa, względem rządu pruskiego. Zaciągnęli oni za jego panowania pożyczki, które w domyśle były przeznaczone na unowocześnianie gospodarstw rolnych, jednak Polacy zużyli je na konsumpcję i środki luksusowe. W 1807r. Napoleon, po pokonaniu Prus, […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz jakie są różnice pomiędzy kalendarzem gregoriańskim, a juliańskim?

Kalendarz juliański został opracowany na życzenie Juliusza Cezara w 45 r. p .n. e. i obowiązywał w cesarstwie rzymskim. Jego podstawowa wada polegała na tym, iż „spóźniał” się on o jeden dzień na 128 lat względem roku zwrotnikowego. Przez to w XVI wieku „spóźnienie” wynosiło już 10 dni(licząc od soboru […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz, że kilku żołnierzy sowieckich dobrowolnie przeszło na stronę mudżahedinów?

Ostatniego dnia wojny sowiecko-afgańskiej, 15 lutego 1989 roku, radzieckie władze wojskowe nie mogły odnaleźć 333 swoich żołnierzy zaginionych w czasie walk. 44 ostatecznie zidentyfikowano-przeszli na stronę mudżahedinów, jedna czwarta z nich była muzułmanami. Kilku z nich zmieniło strony dobrowolnie, pomimo ostrzeżeń oficerów że oddanie się ręcę wroga równa się zdradzie […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz skąd u Polaków wziął się zwyczaj salutowania dwoma palcami?

Salut pojawił się prawdopodobnie podczas wojen napoleońskich (Bitwa pod Raszynem) lub w czasie Powstania Listopadowego. Jeden z żołnierzy wioząc konno wiadomość został trafiony szrapnelami z których jeden trafił m.in. w dłoń na której zostały tylko dwa palce. Po dotarciu na miejsce wg jednej z wersji żołnierz zasalutował księciu Poniatowskiemu krwawiącą […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz do czego służyły potężne szczęki Paranthropusa?

Paranthropus zwany „dziadkiem do orzechów” ze względu na swoje potężne szczęki, tak naprawdę żywił się trawą i bulwami wspomaganymi przez owoce, robaki i świerszcze. Szczęki tego hominidy, żyjącego między 2,4 do 1,4 milina lat temu, mają co prawda imponujące rozmiary lecz jego zęby były dostosowane do spożywania miękkiego jedzenia. Wielka […]