Tag: ciekawostka

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz na czym polegała akcja „Jodła”?

Akcja „Jodła” pierwotnie nazwana akcją „Wrzos” – została zmieniona po ucieczce na Zachód płk. Ryszarda Kuklińskiego. Operacja miała na celu zatrzymanie i umieszczenie w specjalnie przygotowanych aresztach i więzieniach wytypowanych osób, uznanych przez władze za groźne dla bezpieczeństwa państwa. W akcji wzięło udział około 10 tysięcy funkcjonariuszy, którzy wdzierali się […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz, że dzięki łasce cara Mikołaja I, powstały takie dzieła jak „Idiota”, „Zbrodnia i kara” czy też „Bracia Karamazow” wybitnego rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego?

Pisarz związał się w połowie lat czterdziestych XIX wieku z grupą Michała Batuszewicza-Pietraszewskiego. Wspólnie zafascynowani byli dziełami francuskiego socjalisty Fouriera. Dostojewski mimo że nie był entuzjastą utopijnych poglądów tego Francuza ani zwolennikiem zbrojnego przewrotu w Rosji, miał jednak styczność z ludźmi o niekiedy bardzo radykalnych poglądach. A kontakty zaważyły na […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz, że Józef Piłsudski wraz z trzema późniejszymi premierami napadł na pociąg i zrabował około 300 tys. rubli?

Miało to miejsce w 1908 roku w okolicach Bezdan na Wileńszczyźnie. Członkowie Organizacji Bojowej PPS borykali się z ciągłymi kłopotami finansowymi. Pomimo wielu napadów nie udało się uzyskać większej kwoty na prowadzenia działalności. Postanowiono zatem napaść na pociąg wiozący gotówkę z Kongresówki do Sankt Petersburga. 26 września przeprowadzono akcję, która zakończyła się […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz, że w katedrze poznańskiej przechowywany jest jeden z najstarszych zabytków uzbrojenia, znajdujących się w Polsce

. Jest nim – zgodnie z tradycją – miecz, którym święty Piotr odciął ucho Malchusowi, słudze arcykapłana. Wydarzenie to miało miejsce w Ogrodzie Oliwnym, podczas pojmania Chrystusa przez straż arcykapłana i Rzymian. Wedle tej samej tradycji Miecz do Polski trafił w 968r wraz z biskupem Jordanem. Jak zapisano: Papież Jan […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz skąd pochodzi słowo „wandalizm”?

Pochodzi ono do starożytnego plemienia germańskiego, Wandalów. Podczas wielkiej wędrówki ludów, plemię to przemierzyło tereny dzisiejszej Francji i Hiszpanii, aby ostatecznie po zdobyciu Kartaginy założyć swoje państwo w Afryce . W 455 roku złupili Rzym, a ogromne skarby przewieźli do Kartaginy. To wydarzenie na wieki zapadło w pamięci, ale wandalizm, jako pejoratywne […]

Ciekawostki historyczne

Wiesz jaka wojna była jedna z najdłuższych w historii?

Wojna 335-letnia. Toczyła się ona od 1651 do 1986 roku pomiędzy wyspami Scilly (położone na zachód do Wielkiej Brytanii) i Holandią. Wojna została wypowiedziana Scilly 30 marca 1651 roku przez holenderskiego admirała Maartena Trompa. 17 kwietnia 1986 roku podpisano pakt pokojowy kończący tej konflikt, w którym nie padł ani jeden […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz ilu państwom w XX wieku, Polska wypowiedziała wojnę?

Od uzyskania niepodległości w 1918 roku, Polska prowadziła kilka wojen. Jednak konflikty z Niemcami oraz Związkiem Radzieckim nie zostały zapoczątkowane wypowiedzeniem wojny, przez żadną ze stron. W 1941 roku Państwo Polskie zdecydowało się wypowiedzieć wojnę Japonii, i było to jedyne wypowiedzenia wojny w XX wieku. Jednakże państwo kwitnącej wiśni wypowiedzenia […]