Tag: Cyrankiewicz

Artykuły historyczne Dzieje najnowsze Slider

Poznański Czerwiec 1956 roku

Narzucony przez komunistów system „demokracji ludowej” wprowadzał władzę centralną. Jednym z jej objawów był plan 6-letni, który okazał się niekorzystny dla Wielkopolski. Po jego zakończeniu poziom życia w Wielkopolsce był niższy od średniego poziomu ogólnopolskiego. Pogorszyły się warunki pracy, pojawiły się braki w zaopatrzeniu w żywność, artykuły przemysłowe powszechnego użytku […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz, że Nina Andrycz, żona premiera Cyrankiewicza przypadła do gustu Józefowi Stalinowi?

Podczas pierwszej wizyty małżeństwa na Kremlu podarował jej przepiękne futro z norek. Kobieta miała go nigdy nie włożyć, a ubiór zjadły mole. Podczas innej wizyty w Moskwie, premierowa wróciła wcześniej do Warszawy, żeby wystąpić w teatrze. Wzbudziło to popłoch wśród delegacji polskiej, gdyż tego samego wieczoru miała odbyć się uroczysta […]