Tag: czasy po II wojnie światowej

Książki Recenzje

Spór o pamięć | Recenzja

Marek Mazurkiewicz, Spór o pamięć. Polityczne następstwa powojennych wysiedleń Niemców w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich i czesko-niemieckich Ilekroć w mediach pojawia się kwestia „wypędzonych”, można spodziewać się otwarcia na nowo sporu o winę, krzywdę i zadośćuczynienie, o kto był ofiarą, a kto katem, czy kat mógł być ofiarą, a może wojna […]

Książki Recenzje

Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960 | Recenzja

Jacek Friedrich, Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960  Gdańsk wyszedł z II Wojny Światowej w ruinie. Straty w tkance miejskiej Głównego Miasta szacowano na 90 procent zabytkowej zabudowy. Podobne zniszczenia dotknęły niewiele polskich miast, zaś po roku 1945 zdecydowano się na odbudowę tylko Warszawy, Gdańska i Poznania. Książka […]