Tag: Dekret o Komisji Rządzącej

Dekret o Komisji Rządzącej
Kalendarium historyczne

14 stycznia 1807 roku Napoleon wydał dekret o powołaniu do życia Komisji Rządzącej

Dekret o Komisji Rządzącej – Był to tymczasowy organ władzy na ziemiach polskich zabranym Prusom w wyniku wojny francusko – pruskiej z 1806 – 1807r. W skład Komisji Rządzącej weszli: Stanisław Małachowski (prezes), Piotr Bieliński, Ksawery Działyński, Ludwik Szymon Gutakowski, Stanisław Kostka Potocki, Jan Paweł Łuszczewski (sekretarz generalny), Walenty Sobolewski, […]