Tag: diaspora żydowska

Artykuły historyczne Slider Starożytność

Egipt w oczach autorów ksiąg biblijnych w I tysiącleciu p.n.e. Część II

Obraz Egiptu w oczach proroków w czasach niewoli babilońskiej Czas niewoli babilońskiej był wstrząsającym momentem w historii Izraelitów – wtedy po raz pierwszy całkowicie utracili swoje państwo. Uwieńczeniem złych nastrojów były Lamentacje, których treść świadczy o tym, że spisywał je świadek owych wydarzeń – niektórzy sądzą, że był nim sam […]

Artykuły historyczne Slider Starożytność

Egipt w oczach autorów ksiąg biblijnych w I tysiącleciu p.n.e. Część I

Dzięki wielu sukcesom militarnym Dawida, dwanaście plemion zjednoczyło się, tworząc do końca panowania Salomona silne państwo. Królestwo Izraela od początku swego istnienia utrzymywało bliskie stosunki z Egiptem. Jakiego rodzaju były to relacje i jak były one interpretowane przez biblijnych autorów? Przeczytaj część II  W niniejszej pracy prześledzimy dzieje starożytnego Izraela […]