Tag: dzieło

Artykuły historyczne Biografie Slider Średniowiecze

Historyk, duchowny, geograf i dyplomata, czyli zarys życia Jana Długosza | Część 2

Mówiąc o dziejopisarstwie epoki średniowiecza, nie sposób nie wspomnieć o Janie Długoszu i jego największym dziele, którym są Dzieje Polski, nazywane inaczej Rocznikami, tudzież Kronikami Sławnego Królestwa Polskiego. Sama nazwa dzieła jest jednak umowna, ponieważ kronikarz nie zdążył ukończyć swej pracy i opatrzyć jej własnym tytułem, co nie zmienia faktu, […]

Artykuły historyczne Biografie Slider Średniowiecze

Historyk, duchowny, geograf i dyplomata, czyli zarys życia Jana Długosza | Część 1

Mówiąc o dziejopisarstwie epoki średniowiecza, nie sposób nie wspomnieć o Janie Długoszu i jego największym dziele, którym są Dzieje Polski, nazywane inaczej Rocznikami, tudzież Kronikami Sławnego Królestwa Polskiego. Sama nazwa dzieła jest jednak umowna, ponieważ kronikarz nie zdążył ukończyć swej pracy i opatrzyć jej własnym tytułem, co nie zmienia faktu, […]