Tag: fala strajków i protestów w PRL

Kalendarium historyczne

25 czerwca 1976 roku rozpoczęła się fala strajków i protestów, które miały miejsce w PRL, po ogłoszeniu przez rząd Piotra Jaroszewicza wprowadzenia drastycznych podwyżek cen na niektóre artykuły konsumpcyjne

Władze centralne przez dłuższy czas nosiły się z myślą, by dokonać regulacji cen i płac. Wielu ludzi zdawało sobie sprawę z tego, że istniejący system zamrożonych cen utrudnia planowanie i hamuje proces rozwoju gospodarczego. Pamiętano jednak reakcję społeczeństwa na podwyżkę cen w grudniu 1970 r. Z podjęciem decyzji długo zwlekano. […]