Tag: Franciszek Józef I

Kalendarium historyczne

21 grudnia 1867 roku została przyjęta konstytucja grudniowa, ustanawiając monarchię Austro-Węgierską

Tego dnia 1867 roku cesarz Austrii Franciszek Józef I przyjął Konstytucję grudniową, która przekształcała cesarstwo w monarchię Austro-Węgierską Konstytucja grudniowa nadawał też Galicji ograniczoną autonomię. Konstytucja ta była elementem ugody pomiędzy Austriakami, a Węgrami, którzy żądali niezależności i niepodległości. Problem ten trwał w cesarstwie już od 1526 roku, tj. od […]