Tag: Franciszek Sawicki

Danuta Siedzikówna "Inka"
Kalendarium historyczne

28 sierpnia 1946 roku została zamordowana Danuta Siedzikówna „Inka”

Tego dnia 1946 roku w Gdańsku została zamordowana Danuta Siedzikówna „Inka” Danuta Siedzikówna „Inka” była sanitariuszką 4. Szwadronu 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowództwem majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszka”. Danuta Siedzikówna „Inka” „Inka” była córką Wacława Siedzika i Eugenii z Tymińskich herbu Prus III. Uczyła się w szkole powszechnej w […]