Tag: historia Bułgarii

Michał III Szyszman
Kalendarium historyczne

28 lipca 1330 roku zginął Michał III Szyszman, car Bułgarii

Tego dnia 1330 roku zginął Michał III Szyszman, car Bułgarii Michał III Szyszman urodził się około 1280 roku w rodzinie bułgarskiego bojara Szyszmana. Ojciec Michała, za panowania cara Jerzego Tertera, sprzyjając tatarskiemu Nogajowi utworzył własne państwo w zachodniej cześci Bułgarii. W 1292, po ucieczce Jerzego Tertera, serbski władca Stefan Milutin […]

traktat berliński - karykatura
Kalendarium historyczne

13 lipca 1878 roku został podpisany traktat berliński

Tego dnia 1878 roku został podpisany traktat berliński, który przerysował mapę Bałkanów Traktat berliński, znany również jako Traktat o uregulowaniu spraw na Wschodzie, został podpisany przez europejskie mocarstwa – Austro-Węgry, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Irlandię, Włochy, Rosję i Imperium Osmańskie. Traktat ten był odpowiedzią na wojnę rosyjsko-turecką z lat […]