Tag: historyczne dziedzictwo

Multimedia

Kolegiata pod wezwaniem Trójcy Świętej w Ołyce | Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa

W dwudziestym drugim odcinku z cyklu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa”, przeniesiemy się do Ołyki na Ukrainie, abyśmy mogli podziwiać z lotu ptaka kolegiatę pod wezwaniem Trójcy Świętej.Budowla powstała w latach 1635-1640 a jej fundatorem był kanclerz wielki litewski Stanisław Albrycht Radziwiłł.

Multimedia

Twierdza w Brodach | Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa

W dziewiętnastym odcinku z cyklu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa”, autorzy zabiorą nas do Brodów, abyśmy mogli obejrzeć z lotu ptaka pozostałości XVII-wiecznej twierdzy w Brodach. Twierdza została wybudowana w latach 1630-1635 wg projektu królewskiego inżyniera Andrea dell’Aqua i przy współpracy Guillaume’a le Vasseur de Beauplan’a.Fundatorem był hetman Stanisław […]

Multimedia

Kościół w Żółkwi | Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa

W siedemnastym odcinku z cyklu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa”, autorzy zabiorą nas do Żółkwi, rodowej siedziby naszego hetmana Stanisława Żółkiewskiego, abyśmy mogli zobaczyć kościół podominikański pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.Został wybudowany w latach 1653-1655, a fundatorem była Teofila z Daniłowiczów Sobieska.