Tag: Hołd lenny Władysławowi IV Wazie

Hołd lenny Władysławowi IV Wazie
Kalendarium historyczne

21 marca 1633 roku posłowie margrabiego brandenburskiego Jerzego Wilhelma złożyli w imieniu księcia Prus hołd lenny nowemu władcy Władysławowi IV Wazie

Hołd lenny Władysławowi IV Wazie – Wydarzenia związane z elekcją nowego króla Polski, było okazją do uzyskania przez Jerzego Wilhelma ustępstw od Rzeczypospolitej na rzecz Prus. M. in. książę nie musiał składać hołdu osobiście oraz została ograniczona możliwość odwoływania się od sądów książęcych do sądów królewskich.