Tag: Homo Polacus

Publicystyka Slider Wywiady

…napisałem książkę o polskości jako pewnej „wadzie”… – rozmowa z Piotrem Augustyniakiem, filozofem

Cała Twoja książka poświęcona jest polskiej duszy, jej wadom – żeby nie powiedzieć nędzy – i słabościom. Czy to oznacza, że istnieje jakiś charakter narodowy, że możemy powiedzieć, że Polacy są tacy, Niemcy owacy, a Żydzi siacy? Pytasz, czy istnieje narodowy charakter? Moim zdaniem „charakter” to za mocne określenie. Każdy […]

Felietony Publicystyka

Książka z błędem tytule

Zacząć trzeba od tytułu – sformułowanie „Homo Polacus” jest błędne, gdyby autor zapisywał swą myśl prawidłowo powinien użyć zwrotu: „Polonus”. Oczywiście we wstępie broni się on, że chodzi o zwrot pochodzący od Bobkowskiego, ale jednak ten błąd zgrzyta. Zgrzyta tym mocniej, że jest on użyty w celach obraźliwych, coś jak […]