Tag: Huaca Prieta

Inne Wydarzenia

Starożytna ziemna piramida w Peru skrywa ludzkie ślady sprzed 15 tys. lat

Sześćset kilometrów od Limy, stolicy Peru, znajduje się imponujący kopiec, położony na wybrzeżu – Huaca Prieta, w którym odkryto ludzkie ślady sugerujące zasiedlenie tego regionu już prawie piętnaście tysięcy lat temu. Do tej pory sądzono, iż budowla została wybudowana około osiem tysięcy lat temu, lecz w czasie pięcioletnich wykopalisk odkryto […]

Inne Wydarzenia

Nowe odkrycia w Huaca Prieta

Archeolodzy dokonali przełomowego odkrycia w Huaca Prieta w Peru. Odnaleziono wiele cennych artefaktów. Przedmioty te świadczą o tym, że starożytni mieszkańcy Peru byli bardziej zaawansowanym społeczeństwem niż sądzono do tej pory. Badacze mieli wątpliwości co do tempa rozwoju ludzi na tych terenach. Jednak po dokonaniu nowych odkryć i przeprowadzeniu badań […]