Tag: husyci

Kalendarium historyczne

27 grudnia 1428 roku miała miejsce bitwa pod Starym Wielisławiem

27 grudnia 1428 roku miała miejsce bitwa pod Starym Wielisławiem (zwana również bitwą pod Czerwoną Górą). Bitwa miała miejsce podczas wojen husyckich i rozegrała się pomiędzy taborytami dowodzonymi przez Jana Kralovca, a Przymierzem Antyhusyckim dowodzonym przez Księcia Ziębickiego Jana. Nieprzemyślany frontalny atak śląskiego rycerstwa zakończył się katastrofą. Siła ognia husytów […]

Aktualności Kalendarium historyczne

27 kwietnia 1423 roku miała miejsce bitwa pod Horicami

Było to starcie pomiędzy dwoma frakcjami Husytów, pierwszą grupą czyli Taborytami dowodził Jana Žižka a drugą tzw Utrakiwstami dowodził Čenka z Wartenbergu.Taboryci dzięki zajęciu lepszej pozycji, mogli ze wzgórza przeprowadzić udany atak kawaleryjski na nacierające pod górę oddziały Utrakwistów. Zwycięstwo Taborytów zakończyło okres walk między husyckimi frakcjami.

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Średniowieczni władcy Polski i ich wielbłądy

Wielu współczesnych zamożnych ludzi jest w posiadaniu osobliwych i egzotycznych  okazów zwierząt, lecz tendencję tę możemy dostrzec w historii, wśród bogatych włodarzy, dużo wcześniej – nawet w X wieku, i to na terytorium Kraju nad Wisłą. Niecodzienny podarunek Jednym z takich włodarzy był książę Polan uchodzący za pierwszego władcę Polski […]

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Husyta czy rzezimieszek? O zauszniku i pośle Władysława Jagiełły Mikołaju herbu Kornicz zwanym Siestrzeńcem

Dnia 6 lipca Roku Pańskiego 1415 na soborze powszechnym w Konstancji spalono na stosie Jana Husa – rektora uniwersytetu praskiego i kaznodzieję kaplicy betlejemskiej w Pradze z nadania króla Wacława IV. Postulaty uzdrowienia Kościoła przez ograniczenie jego bogactw „doczesnych” i przybliżenie Słowa Bożego wszystkim wiernym poprzez czytanie Pisma Świętego w […]

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Dominacja ciężkiej jazdy? Zwycięstwa piechoty w XIV-XV w. na wybranych przykładach

Gdyby zapytać przeciętnego człowieka, z czym mu się kojarzy wojskowość okresu średniowiecza, jedną z pierwszych myśli będzie, oczywiście niebezpodstawnie, rycerstwo. Faktycznie, w okresie pełnego, a także późnego średniowiecza, była to formacja bardzo niebezpieczna na ówczesnym polu walki. Mimo to, przeglądając dzieje ówczesnych wojen, możemy znaleźć wiele przykładów zwycięstw pogardzanej powszechnie […]