Tag: II rozbiór Polski

Aktualności Kalendarium historyczne

22 lipca 1793 roku sejm grodzieński podpisał traktat rozbiorowy z Rosją

Traktat cesyjny przewidywał, iż do Rosji zostaną włączone województwa: kijowskie, bracławskie, podolskie, mińskie oraz część wołyńskiego, brzesko-litewskiego i wileńskiego. W sumie Rosja zagarnęła 250 tys. km2 i około 3 mln mieszkańców. Nad pracami sejmu pieczę trzymał ambasador Rosji, Jakov Sievers, który przy pomocy wojsk rosyjskich i datków pieniężnych doprowadził do podpisania […]