Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Archiwum tagów: Kalendarium

Subskypcja RSS

11 lutego 1929 roku zostały podpisane traktaty laterańskie

Traktaty laterańskie normalizowały stosunki między Włochami a Stolicą Apostolską (napięte od 1870 r.). Traktaty podpisali Benito Mussolini i Pietro Gasparri, sekretarz stanu papieża Piusa XI. Na ich mocy utworzono państwo Watykan, które było niepodległe i niezależne. Do paktu dołączono konkordat i układ finansowy. Konkordat potwierdził prymat wyznania rzymskokatolickiego we Włoszech, określił pozycję prawną i majątkową Kościoła, wprowadził obowiązek nauki religii w szkołach. ... Czytaj więcej »

11 lutego 1814 roku miała miejsce bitwa pod Montmirail

Było to jedno ze starć tzw. kampanii sześciodniowej Napoleona na ziemiach francuskich w 1814r., kiedy próbował on zatrzymać pochód koalicjantów na Paryż mając znacznie szczuplejsze siły. Tym razem na czele 20 000 ludzi nie tylko zatrzymał, ale wręcz pokonał 36 000 żołnierzy pruskich i rosyjskich generałów Yorcka i Osten – Sackena. Francuzi stracili 2000 ludzi, jednocześnie zadając wrogowi dwukrotnie większe ... Czytaj więcej »

11 lutego 1945 roku zakończyła się konferencja jałtańska

Spotkanie przywódców koalicji antyniemieckiej. Tak zwanej wielkiej trójki w której skład wchodzili Józef Stalin (ZSRR), Winston Churchill (Wielka Brytania) oraz Franklin Delano Roosevelt (USA). Konferencja odbyła się w pałacu Potockich w Liwadii leżącej pod Jałtą na Krymie. Miała decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy. Ustalenia:1.Na konferencji rozstrzygnięto sprawę Niemiec: siły każdego z trzech mocarstw łącznie z Francją będą okupowały wyznaczone ... Czytaj więcej »

10 lutego 1945 roku sowiecki okręt podwodny S-13, zatopił na morzu Bałtyckim niemiecki transportowiec SS Steuben

SS Stauben ewakuował niemiecką ludność cywilną i rannych żołnierzy z terenu Prus Wschodnich do Świnoujścia. Zginęło 3600 osób.Transportowiec był eskortowany przez torpedowiec T196 oraz okręt pomocniczy TF-10. Został wytropiony u polskich wybrzeży przez okręt podwodny S-13, którym dowodził kapitan trzeciej rangi Aleksander Marinesko. MS Steuben o godzinie 0:50 został trafiony dwiema torpedami i po siedmiu minutach zatonął . Torpedowiec T196 ... Czytaj więcej »

10 lutego 1940 roku z terenów zajętych po 17 września 1939 r. Sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej

Ponad 200tys. Osób wywieziono do obozów (łagrów), położonych w Starobielsku (Ukraina), na Syberii oraz w Kazachstanie. Deportacja objęła głównie urzędników państwowych, właścicieli ziemskich oraz osadników wojskowych. Działalność ta trwała etapami aż do lata następnego roku, kiedy to Niemcy najechały na Związek Radziecki. Tego dnia 10 lutego 1940 roku domów polskich wtargnęli funkcjonariusze NKWD z nakazem wysiedlenia wszystkich mieszkańców. Zabierano całe ... Czytaj więcej »

10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim

Tym samym potwierdzono wykonanie jednego z punktów postanowień Traktatu wersalskiego przyznającego Polsce odcinek 140 kilometrów wybrzeża. 18 stycznia 1920 roku żołnierze Frontu Pomorskiego pod dowództwem gen. Hallera zgodnie z ustaleniami Traktatu wersalskiego przejęli Toruń i od tej pory stopniowo przejmowali od wycofujących się jednostek niemieckich, miejscowości , które miały znaleźć się w granicach RP. 11 lutego 1920 roku, ostatni żołnierze ... Czytaj więcej »

10 lutego 1326 roku król Polski Władysław I Łokietek posiłkowany wojskami księcia litewskiego Giedymina najechał Brandenburgię

Kontyngent litewski pod dowództwem książęcego namiestnika Grodna Daniela liczył 1200 konnych.Sprzymierzone wojska spustoszyły kraj i odzyskały dla Polski kasztelanię międzyrzecką.W drodze powrotnej zginął litewski namiestnik, prawdopodobnie został zabity przez Mazowszanina, któremu Litwin zgwałcił żonę.   Czytaj więcej »

10 lutego 1944 roku w Warszawie na ul. Barskiej w odwecie za udany zamach na Franza Kutscherę, Niemcy w ulicznej egzekucji rozstrzelali 140 osób

Egzekucja miała miejsce przed murem ogrodu księży Orionistów. Wcześniej za ten zamach Niemcy nałożyli na Warszawę 85 milionów złotych kontrybucji oraz 2 lutego 1944 roku, dzień po zamachu na Kutscherę zamordowali 300 osób.(Na zdjęciu: Tablica upamiętniająca egzekucję zakładników przy ul. Barskiej. Źródło zdjęcia: Wikipedia). Czytaj więcej »

9 lutego 1801 roku został podpisany pokój w Luneville

  Kończył wojnę Republiki Francuskiej z Świętym Cesarstwem Rzymskim i oznaczał rozpad II koalicji antyfrancuskiej. Postanowienia: Potwierdzono postanowienia pokoju w Campo Formio z 1797. Francja przejęła kontrolę nad księstwami niemieckimi na lewym brzegu Renu, rezygnując ze swych roszczeń do terytoriów na brzegu prawym. Potwierdzono granice państw włoskich, Wielkie Księstwo Toskańskie oddane zostało Francji, roszczenia wielkiego księcia miał zrekompensować cesarz w ... Czytaj więcej »

9 lutego 1990 roku przywrócono dawne godło państwowe

Po przemianach ustrojowych nastąpił powrót do zmodyfikowanej wersji polskiego Orła Białego z otwartą koroną według wzoru z 1927 roku. Na podstawie ustawy sejmowej wprowadzono nowy wzór godła Rzeczpospolitej Polskiej dodając orłowi koronę. Tym samym symbolicznie powrócono do przedwojennej tradycji. Współczesny orzeł państwowy jest wzorowany na godle II Rzeczpospolitej, które zostało przyjęte ustawą z 1927 roku. Godło, które było używane w ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry