Tag: Kalendarium

Inne Ogólne Sarmatikon Wydarzenia

Kalendarium bitwy pod Chocimiem 1621 – dzień po dniu

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium bitwy pod Chocimiem w 1621 roku. Bitwa była jedną z największych w XVII wieku i poważnie decydowała o dalszych losach Rzeczypospolitej.  dzień pierwszy dzień drugi dzień trzeci dzień czwarty dzień piąty dzień szósty dzień siódmy dzień ósmy dzień dziewiąty dzień dziesiąty dzień jedenasty dzień […]

Książki Recenzje

Konteksty przełomu 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy – zachowania – nastroje |Recenzja

Jacek Chrobaczyński, Konteksty przełomu 1944-1945. Społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć. Postawy – zachowania – nastroje Profesor Chrobaczyński jest cenionym krakowskim historykiem. Zasadniczym walorem jego licznych monografii jest pogłębiona (antropologicznie czy psychologicznie) refleksja historiozoficzna. Nie inaczej jest i w przypadku najnowszej książki profesora, w której (jak w podtytule pracy) swoją uwagę skupia […]

Aktualności

13 września 1933 roku, powołano do istnienia korporację „Stan Żywiciela Rzeszy”

Jedną z najważniejszych części ideologi nazistowskiej była teoria „Krew i ziemia”. Wiązała się z tradycyjnym przywiązaniem do ziemi. Z tego względu ostoją rasy nordyckiej miało być chłopstwo, nie mieszkańcy miast. Głównym wyznawcą tej idei był Richard Walter Darre. Po zdobyciu władzy w Niemczech naziści zaczęli robić swoje porządki na wsi. […]

Bez kategorii

15 sierpnia 1769 roku, w Ajaccio na Korsyce urodził się Napoleon Buonaparte

Przyszedł na świat jako drugie z ośmiorga dzieci adwokata Carla Buonaparte i jego żony Letycji (w ich żyłach płynęła szlachecka krew). W latach 1779 – 1786 uczył się w szkołach w Autun, Brienne-le-Château i w Paryżu na elitarnej l’École Militaire. W 1786r. mianowany podporucznikiem artylerii, stanął po stronie rewolucji, widział […]