Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Archiwum tagów: Kalendarium

Subskypcja RSS

19 lutego 1649 roku miała miejsce druga bitwa pod Guararapes

Była to decydująca bitwa w wojnie o Brazylię pomiędzy Holandią, a Portugalią. Portugalczycy pobili lepiej wyposażoną i liczniejszą armię i tym samym zakończyli okres holenderskiej okupacji portugalskiej koloni w Brazylii.Ogromny wpływ na tę potyczkę miało moralne żołnierzy. Holenderskie siły składały się głównie z najemników niemieckich, którzy nie za bardzo przykładali się do wojaczki gdzieś na końcu świata. Portugalczycy inaczej postrzegali ... Czytaj więcej »

19 lutego 1861 roku w Rosji weszła w życie reforma uwłaszczeniowa cara Aleksandra II Romanowa, likwidująca poddaństwo chłopów rosyjskich

Na jej mocy ponad 22 mln. włościan w Rosji uzyskało wolność osobistą, nie mogli być już przedmiotem transakcji kupna i sprzedaży, zastawu i darowizny. Właściciele ziemscy stracili prawo do dowolnego przesiedlania i karania chłopów. Z kolei chłopi otrzymali prawo podejmowania aktywności przemysłowej i handlowej, zawierania umów, kształcenia się, zawierania związków małżeńskich, nabywania dóbr, przechodzenia do stanów mieszczańskiego i kupieckiego. Prace ... Czytaj więcej »

19 lutego 1947 roku z wyroku PPR-oskiego sądu rozstrzelany został kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”

Dowódca Podobwodu Rzejowice SZP-ZWZ, z-ca komendanta Obwodu Radomsko AK, szef Kierownictwa Dywersji w Obwodzie, kapitan Wojska Polskiego, twórca i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego.Wśród licznych organizacji antykomunistycznych w Polsce, utworzonych po rozwiązaniu Armii Krajowej to właśnie KWP (powstałe wiosną 1945 roku w Radomsku) wyróżniało się jako największa poakowska organizacja wojskowa w środkowej Polsce. Kapitan Sojczyński był pierwszoplanową postacią w dziejach tej ... Czytaj więcej »

19 lutego 1846 roku rozpoczęła się „rzeź galicyjska”

Określana również jako rabacja galicyjska, powstanie chłopskie w zachodniej Galicji, które przybrało charakter pogromów ludności ziemiańskiej, urzędników dworskich i rządowych. Do pierwszych, pojedynczych incydentów doszło już dzień wcześniej (18 lutego). Bezpośrednią przyczyną krwawych wydarzeń było dążenie Austriaków do zapobieżenia ewentualnego wybuchu powstania krakowskiego skierowanego przeciw nim. W tym celu zaborcy rozpuścili wśród i tak niezadowolonego ze swojego położenia chłopstwa plotkę, ... Czytaj więcej »

19 lutego 1473 roku urodził się Mikołaj Kopernik

Był osobą wszechstronną, zajmował się astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem. Autor dzieła „De revolutionibus orbium coelestium” przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata, nazywaną przewrotem kopernikańskim. Jego zapomnianymi lecz bardzo ważnymi dziełami były traktaty o monecie. Kopernik jako jeden z pierwszych pisał o psuciu monety i miał receptę na zapobieżenie ... Czytaj więcej »

18 lutego 1537 roku podpisano pokój w Moskwie

Kończył on trwającą od 1534 r. wojnę pomiędzy Polską i Wielkim Księstwem Litewskim, a Wielkim Księstwem Moskiewskim. Przyczyną wojny były próby odzyskania Smoleńska i Siewierszczyzny przez Litwę. Od 1536 r. na froncie trwał impas, żadna ze stron nie była w stanie wykonać decydującego uderzenia. Wobec braku pieniędzy w kasie państwowej Zygmunt I rozpoczął rokowania pokojowe. Podpisano w Moskwie pokój na ... Czytaj więcej »

18 lutego 1943 roku minister propagandy III Rzeszy Joseph Goebbels w przemówieniu wygłoszonym w berlińskim Pałacu Sportu ogłosił rozpoczęcie wojny totalnej

Wojna totalna to wojna prowadzona przy pełnym zaangażowaniu społeczeństwa i pełnym poświęceniu środków gospodarczych. Działania dążą do celu eksterminacji wroga lub uczynienia go niezdolnym do samoobrony. (Na zdjęciu: Joseph Goebbels. Źródło zdjęcia: Wikipedia) Czytaj więcej »

18 lutego 1982 roku dwóch nastolatków należących do Powstańczej Armii Krajowej – Drugiej Kadrowej zaatakowało w tramwaju starszego sierżanta MO Zdzisława Karosa

Podczas szarpaniny jeden z nich, 17-letni licealista Robert Chechłacz postrzelił Karosa, który kilka dni później zmarł w szpitalu. Sierż. Karos był jedyną ofiarą stanu wojennego po stronie PRL-owskich władz. Propagandowo zabójstwo sierż. Karosa było na rękę władzom, które doszukiwały się w tym zajściu działania grup terrorystycznych związanych z opozycją solidarnościową. W rzeczywistości zajście to miało na celu jedynie zdobycie broni. ... Czytaj więcej »

18 lutego 1814 roku miała miejsce bitwa pod Montereau

Kolejne starcie kampanii francuskiej 1814r. rozegrało się w okolicach Montereau położonego nad Sekwaną, w którym znajdowała się straż tylna uchodzącej po bitwie pod Mormant Armii Czeskiej feldmarszałka Schwarzenberga. Ariergardą dowodził król Wirtembergii Fryderyk I, mający do dyspozycji 10 000 ludzi. Ku niemu zmierzał korpus francuski ( 30 000 żołnierzy) marsz. Victora, jednak jego powolne i niezdecydowane posunięcia sprawiły, że w ... Czytaj więcej »

18 lutego 1941 roku zmarł Karol Wojtyła senior

Podoficer Cesarskiej i Królewskiej Armii oraz kapitan Wojska Polskiego, uczestnik I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej, ojciec Karola Józefa Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Był podoficerem wojska austriackiego, w czasie I wojny światowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był oficerem 12 Pułku Piechoty, który stacjonował w Wadowicach. W 1922 roku awansowany na porucznika, w 1924 roku pełnił służbę w ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry