Tag: kalendarium średniowiecze

Aktualności Kalendarium historyczne

14 sierpnia 1409 roku w Korczynie posłowie krzyżaccy wręczyli Władysławowi Jagielle akt wypowiadający wojnę Królestwu Polskiemu

Wielki mistrz Ulryk von Jungingen, chcąc uprzedzić nieuchronny atak, pierwszy zdecydował się wypowiedzieć Polsce wojnę 6 sierpnia 1409 roku. Decyzja stawiała Koronę w roli ofiary, co miała bardzo wielkie znaczenie ze względu na opinię europejską. Tak rozpoczęła się Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim. Zdj. Wikimedia Commons