Tag: Karol X Gustaw

Aktualności Kalendarium historyczne

6 grudnia 1656 roku podpisano traktat z Radnot

Tego dnia 1656 roku został podpisany traktat z Radnot Traktat z Radnot podpisano w Siedmiogrodzie. Jego sygnatariusze planowali rozbiór Rzeczpospolitej. Ziemiami Rzeczypospolitej, na terytorium której toczyła się II wojna północna (tzw. potop szwedzki), mieli podzielić się król Szwecji Karol X Gustaw, który zatrzymywał dla siebie Prusy Królewskie, Żmudź, Kurlandię, Inflanty, […]

Kalendarium historyczne

20 października 1655 roku miał miejsce układ w Kiejdanach

Tego dnia 1655 roku w Kiejdanach książę Janusz Radziwiłł zerwał unię Litwy z Koroną i podpisał wiążący pakt ze Szwecją, znany w historiografii jako układ w Kiejdanach. Układ w Kiejdanach (lit. Kėdainių sutartis, zwany także Umową Kiejdańską) był to układ, który zawarli 20 października 1655 w Kiejdanach hetman wielki litewski […]

Jan III Sobieski
Kalendarium historyczne

17 sierpnia 1629 roku urodził się Jan Sobieski

Tego dnia 1629 roku urodził się przyszły król Polski, Jan Sobieski Jan Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku. Przez Turków był zwany Lwem Lechistanu, a przez chrześcijan Obrońcą Wiary. Piastował urząd hetmana wielkiego koronnego i marszałka wielkiego koronnego. Kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie ruszył w tradycyjną wyprawę po Europie. Brał udział w […]

Kalendarium historyczne

30 lipca 1656 roku zakończyła się bitwa pod Warszawą

Tego dnia 1656 roku zakończyła się bitwa pod Warszawą Bitwa pod Warszawą w XVII wieku to największe pod względem liczebności żołnierzy starcie w ramach II wojny północnej, czyli tzw. „potopu szwedzkiego”. Karol X Gustaw wraz z posiłkami brandenburskimi, postanowił ruszyć na południe. Jego wojska liczyły ok. 18 000 świetnie uzbrojonych […]

Traktat pokojowy w Roskilde
Kalendarium historyczne

8 marca 1658 roku podpisano traktat pokojowy w Roskilde

Tego dnia 1658 roku został podpisany traktat pokojowy w Roskilde Traktat pokojowy w Roskilde został zawarty pomiędzy Szwecją, a Danią przez królów: duńskiego Fryderyka III ze szwedzkim Karolem X Gustawem. Traktat w rzeczywistości był aktem kapitulacji Danii wobec Szwecji. Dania oddawała Skanię, Bornholm, Trondheim, wyspę Ven oraz zobowiązała się nie […]

Konfederacja tyszowiecka
Kalendarium historyczne

29 grudnia 1655 roku zawiązała się konfederacja tyszowiecka

Tego dnia 1655 roku zawiązała się konfederacja tyszowiecka Konfederacja tyszowiecka zawiązała się w 1655 roku. Szlachta polska z inicjatywy Stefana Czarnieckiego wraz z hetmanami Stanisławem Rewerą Potockim i Stanisławem Lanckorońskim zawiązała konfederację w Tyszowcach. Miało to miejsce podczas II wojny północnej, tzw. „potopu szwedzkiego„. Głównym jej postanowieniem było wypowiedzenie posłuszeństwa […]