Tag: Kazimierz Pułaski

Kalendarium historyczne

16 września 1779 roku rozpoczęła się II bitwa pod Savannah

Tego dnia 1779 roku rozpoczęła się II bitwa pod Savannah Data 16 września to symboliczny początek wielkiej bitwy, która miała miejsce podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych – II bitwy pod Savannah, czy też oblężenia Savannah, ang. Siege of Savanna. Bitwa zakończyła się 18 października brytyjskim zwycięstwem. Amerykańskie wojska, wspierane […]

Kalendarium historyczne

11 września 1777 roku miała miejsce bitwa pod Brandywine

Tego dnia 1777 roku miała miejsce bitwa pod Brandywine, podczas której Kazimierz Pułaski uratował życie przyszłemu prezydentowi USA, Jerzemu Waszyngtonowi Bitwa pod Brandywine toczyła się w ramach wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.George Waszyngton widział w Pułaskim człowieka tej samej klasy co on – szlachetnie urodzonego, człowieka honoru. Uważał on, że […]

Kalendarium historyczne

23 lipca 1777 roku miało miejsce przybycie Kazimierza Pułaskiego do USA

Tego dnia 1777 roku miało miejsce przybycie Kazimierza Pułaskiego do USA na zaproszenie Lafayette’a. Dlaczego musiał emigrować? Aby wytłumaczyć przybycie Kazimierza Pułaskiego do USA i tegoż przyczynę,a także dlaczego wybrał właśnie Stany Zjednoczone, a nie inne europejskie państwo, należy cofnąć się o kilka lat. Kazimierz Pułaski był jednym z dowódców […]

Kazimierz Pułaski
Kalendarium historyczne

12 lipca 1769 roku miała miejsce bitwa pod Słonimem

Bitwa pod Słonimem Bitwa pod Słonimem w 1769 roku. Do bitwy pod Słonimem doszło w ramach tzw. konfederacji barskiej. Było to wystąpienie skierowane przeciwko królowi Poniatowskiemu i ingerencji rosyjskiej w państwo polskie. 12 lipca 1769 roku dowódca konfederacji – Kazimierz Pułaski przeprowadził swoje oddziały przez rzekę Szczarę. W ślad za […]

Inne Multimedia Wydarzenia

Królobójcy czy porywacze? Czyli zamach na Stanisława Augusta Poniatowskiego

Nasza nowożytna historia jasno pokazuje, że nie mamy w zwyczaju zabijania lub porywania naszych władców. Jednak w nowożytnej historii Polski możemy spotkać dwa tego typu wypadki. Pierwszym z nich był zamach na króla Zygmunta III Wazę, a drugim było porwanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. I jeśli w tym pierwszym przypadku […]

Inne Wydarzenia

Już dzisiaj dowiemy się kto i dlaczego chciał porwać Stanisława Augusta Poniatowskiego

Dzisiaj o 18:00 na kanale naszego redaktora naczelnego Andrzej Włusek – Historia poza horyzont będziemy mogli zobaczyć film, z którego dowiemy się kto i dlaczego chciał porwać króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.W naszej tradycji nie było przyzwolenia na podnoszenie ręki na króla. W nowożytnej historii Polski jedynie możemy spotkać dwa […]

Kalendarium historyczne

29 lutego 1768 roku została założona konfederacja barska

Tego dnia 1768 roku w Barze na Podolu szlachta zaprzysięgła akt założycielski zbrojnego związku szlacheckiego znanego jako konfederacja barska Konfederacja barska została założona przez polską szlachtę, która zebrała się w 1768 r. w twierdzy barskiej na Podolu, na Ukrainie, w celu obrony niepodległości Rzeczypospolitej Obojga Narodów przed rosyjskimi wpływami politycznymi […]