Tag: kodeks

Napoleoński kodeks karny
Kalendarium historyczne

12 lutego 1810 roku we Francji wprowadzono napoleoński kodeks karny (Code pénal)

Napoleoński kodeks karny – Obok tzw. kodeksu Napoleona i kodeksu handlowego, kodeks karny stanowi po dziś dzień filar europejskiego prawodawstwa. W wyniku jego wprowadzenia we Francji ujednolicono przepisy prawne, niezwykle zagmatwane i źle opracowane w dobie rewolucji. Był to swego rodzaju kompromis pomiędzy dokonaniami tejże rewolucji, a dawnym prawodawstwem francuskim […]