Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Archiwum tagów: konferencja

Subskypcja RSS

Konferencja naukowa: Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej

Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza do udziału w konferencji: Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej. Miejsce konferencji: Muzeum Sztuki – ms2; Łódź, ul. Ogrodowa 19 Czas trwania: 12 -13 grudnia 2015. Konferencja ma na celu wydobycie i omówienie wątków dadaistycznych w polskiej kulturze dwudziestowiecznej, poczynając od okresu historycznej awangardy, do lat 80. dwudziestego wieku. Obejmie ona zbiór referatów ... Czytaj więcej »

Konferencja Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w.

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego zaprasza do udziału w konferencji Wielkie Rody na ziemiach polsko-litewskich XVI-XX w. Konferencja odbędzie się 9-10 maja 2016 roku w Olsztynie. Sesja naukowa poświęcona zostanie rodom magnackim/arystokratycznym, które odegrały znamienitą rolę w dziejach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim, a następnie w odrodzonej II Rzeczpospolitej. W XVI wieku na ... Czytaj więcej »

Konferencja ,,Dziedzictwo Kulturowe Śląska” już za nami

W dniu 28.05.2015 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Studentów i Doktorantów pt. ,,Dziedzictwo Kulturowe Śląska”, która została zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Regionalistów i Śląskoznawców. Studenci oraz doktoranci przedstawili swoje zainteresowania, badania oraz projekty związane ze Śląskiem i jego dziedzictwem. Konferencję otworzył doktor Jarosław Szymański, opiekun koła naukowego. Naszym gościem była pani mgr Joanna Kobylińska, ... Czytaj więcej »

,,Dziedzictwo Kulturowe Śląska’’ | Konferencja

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na Interdyscyplinarną Konferencję Studentów i Doktorantów pt. ,,Dziedzictwo Kulturowe Śląska’’ 28.05.2015 r.w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem naszego spotkania jest spojrzenie na niematerialnie i materialne dziedzictwo kulturowe Śląska z różnorodnych perspektyw badawczych i tematycznych. Zapraszamy młodych naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, którzy w swoich badaniach poruszają problematykę dziedzictwa kulturowego na Śląsku. Pragniemy, aby nasza konferencjach stała się miejscem interdyscyplinarnej ... Czytaj więcej »

Piękne, użyteczne, zbędne… z dziejów architektury obiektów kolejowych w Polsce

Muzeum w Rybniku, Rybnicki Ośrodek Naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Koło Inicjatyw Studenckich przy Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym zapraszają do udziału w konferencji naukowej poświęconej architekturze kolejowej w Polsce. PIĘKNE, UŻYTECZNE, ZBĘDNE… Z DZIEJÓW I ARCHITEKTURY OBIEKTÓW KOLEJOWYCH W POLSCE Odbędzie się ona 22 października 2015 r. w Rybniku. Celem konferencji jest przedstawienie architektury kolejowej (dworców, innych budynków kolejowych, mostów, wiaduktów itp.) jako wartościowego (ale zwykle niedocenianego) elementu tworzącego krajobraz Polski. Szczególnie interesujące byłyby odpowiedzi na następujące ... Czytaj więcej »

O miejsce książki w historii sztuki – Państwo i Kościół

Informujemy, że Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, Biblioteką Jagiellońską oraz Akademią Sztuk Pięknych w dniach 2-3 marca 2016 roku planuje zorganizować drugą edycję konferencji naukowej O miejsce książki w historii sztuki, pod tytułem Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu Polski. Tematyka obrad nadal dotyczyć będzie książki artystycznej i jej wpływu na inne dziedziny ... Czytaj więcej »

XX lat prac konserwatorskich w zespole klasztornym Kanoników Regularnych Laterańskich i bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu

Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich, Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Sima Art i nasz Oddział SHS serdecznie zapraszają na konferencję naukową „XX lat prac konserwatorskich w zespole klasztornym Kanoników Regularnych Laterańskich i bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu”. Obrady rozpoczną się 20 marca o godz. 9.00 w klasztorze przy ul. Bożego Ciała 26. Program sesji 9:00 Otwarcie sesji: Joanna Daranowska-Łukaszewska, ks. proboszcz Piotr ... Czytaj więcej »

Konferencja „Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej – Mity, ideologie, de(re)konstrukcje”.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Kultury UJ we współpracy z Instytutem Filozofii UJ Instytutem Europeistyki UJ oraz Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Uniwersytetu w Bukareszcie uprzejmie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Niewygodne dziedzictwo kulturowe? Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w przestrzeni publicznej – Mity, ideologie, de(re)konstrukcje”. Dziedzictwo kulturowe i działania związane ... Czytaj więcej »

Konferencja Stare i „Nowe” Dziedzictwo Kulturowe Torunia, Bydgoszczy i Regionu

W dniach 6-7 lutego 2015 na Wydziale Sztuk Pięknych odbędzie się druga z cyklu konferencja naukowa poświęcona szeroko rozumianemu Dziedzictwu kulturowemu regionu. Tegoroczna konferencja rozpoczyna ciąg wydarzeń naukowych i artystycznych, wystawienniczych, związanych z obchodami 70-cio lecia WSzP UMK.  Czytaj więcej »

Konferencja „Drewniana architektura wernakularna”

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska, Muzeum Wsi Lubelskiej organizują konferencję Drewniana architektura wernakularna, która odbędzie się w dniach 27-29 maja 2015 roku. Celem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie współczesnej problematyki ochrony i zagospodarowania drewnianej architektury wernakularnej w Polsce. Uwzględniając specyfikę tej grupy zabytków z punktu widzenia konserwatorskiego planowana jest organizacja następujących sesji tematycznych: Techniczne i konserwatorskie problemy ochrony drewnianej ... Czytaj więcej »

PartnerzyPrzewiń do góry